25-års jubilæum for Tønder-Niebüll

Styregruppen STTS afholder tirsdag den 5. april, kl. 10:15 til ca. 11:45 på Tønder Station markering af 25 året for den grænseoverskridende jernbanedrift mellem Tønder og Niebüll.

Det er samtidig en markering af den betydning som EU-direktiv 91/440/EFØ, af 29. juli 1991, har haft for jernbaneområde. Til markeringen er der inviteret tyske og danske politikere, virksomheder og operatører fra grænselandet.

Jernbanedriften mellem Niebüll og Tønder blev den 5. april 1997 reaktiveret med det første godstog på strækningen siden 22. maj 1977. Persontrafikken blev genoptaget 2000, som en forsøgsordning i sommermånederne. Siden 2003 har der været daglig persontrafik på strækningen varetaget af NEG og NOB – og siden 2010 af Arriva.

EU-direktivet 91/440/EØF er en succeshistorie og har været det fra begyndelsen. For grænselandet betød det, at NVAG (NOB) og Privat Banen Sønderjylland (PBS) den 5. april 1997 kunne gennemføre den første grænseoverskridende godstransport, som private operatører. Udviklingen, som tog sin begyndelse i 1997, har vist at EU-direktiv 91/440/EFØ ikke bare havde sin berettigelse, men også at der fortsat et grund til at nytænke udnyttelsen af jernbaneinfrastrukturen.

Hvorfor denne markering?

Hos Styregruppen STTS ønsker vi at sætte øget fokus på det store uudnyttede potentiale der er i forhold til den nord-syd-gående godstransport og yderligere muligheder for at opkvalificere passagertrafikken.
Endvidere har Tønder by / station grundlaget for at fungere som trafikknudepunkt for jernbanetrafikker mellem Esbjerg-Tønder-Niebüll-Hamborg.

Ved en reaktivering af Tønder-Tinglev-banen vil der være nye perspektiver for både gods- og passager trafik på langs og tværs af grænselandet Danmark/Tyskland.

Hvad skal der ske?

Med dette arrangement ønsker Styregruppen STTS at fremme kontakter og yderligere dialog mellem tyske og danske politikere, virksomheder og operatører, samt …

  • bidrage til et udvidet samarbejde mellem Niebüll og Tønder med henblik på at styrke yderligere den grænseoverskridende person- og godstrafik.
  • bidrage til udarbejdelse af langsigtede strategier og visioner for jernbane-infrastrukturen i grænselandet til gavn for Niebüll, Tønder, Sønderborg og Flensburg.
  • synliggøre for virksomhederne i Tønder, at godstransport til/fra Tønder via jernbanen er en realistisk mulighed, at det er økonomisk og til gavn for miljøet.
  • afdække, hvilke behov/krav virksomhederne har, for igen at kunne anvende jernbanen som realistisk mulighed.
  • hvordan et øget fokus på jernbaneinfrastrukturen på sigt vil være et vigtigt element i tilflytning og bosætning i grænselandet.

Ved arrangementet vil kontaktgruppen for Styregruppen STTS holde tre korte oplæg, hvor der lægges op til en dialog blandt de inviterede og fremmødte, samt synliggørelse af nogle af de udfordringer der skal arbejdes med.

Blandt de deltagende var bl.a. (1) Hans L. Hansen, tidl. borgmester, Tønder, (2) Jørgen Popp Petersen, borgmester, Tønder, (3) Wilfried Bockholt, borgmester, Niebüll, (4) Heinz Loske, tidl. borgmester, Niebüll, (5) Ulrich Albrechtsen, togrejser.dk og (6) Carsten Carstensen, RDC-Deutschland.
– Foto: Søren Rødgaard Henriksen.

Omtaler i medierne:
Link: Jubilæum blev markeret: – Stor betydning for Tønder og Nibøl | jv.dk
Link: Bürgermeister Tonderns und Niebülls feiern Bahnjubiläum | Der Nordschleswiger
Link: Bahnverkehr in der Grenzregion: 25 Jahre Zugverbindung zwischen Niebüll und Tondern … | shz.de
Link: Jubiläum zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Tondern und Niebüll | lok-report.de
Link: Erfolgsgseschichte grenzüberschreitender Bahnverkehr | MoinMoin-Sudtondern

<Retur til arrangementer>